In november 2010 heb ik aan de Fotovakschool Apeldoorn de opleiding Vakfotograaf met als specialisatie Beeldreportage afgerond.
Sinds die tijd houd ik me met verschillende vormen van fotografie bezig waarbij reis-, natuur- en concertfotografie wel de boventoon voeren.
In 2017 ben ik helaas een lange periode uit de roulatie geweest door een dubbele hernia maar inmiddels ben ik weer hersteld.1
Je kunt voorbeelden van mijn foto's terugzien in mijn Portfolio. Uiteraard kun je me ook voor
andere vormen van fotografie benaderen, hiervoor kun je het Contactformulier gebruiken.
Ik doe mijn best binnen 24 uur te antwoorden.
M.v.g.
Bert Veld

Algemene voorwaarden:

Op alle rechtsbetrekkingen van Bert Veld Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij publicatie verplicht u zich tot bronvermelding en het sturen van een bewijsexemplaar aan de fotograaf. De volledige tekst van de voorwaarden vindt u hier. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.