In november 2010 heb ik aan de Fotovakschool Apeldoorn de opleiding Vakfotograaf met als
specialisatie Beeldreportage afgerond. Omdat ik toen ook net begonnen was met een
4 jarige HBO studie heeft de fotografie even op een laag pitje gestaan. Inmiddels ben ik
weer volop bezig met fotografie en dan met name natuur-, concert- en reisfotografie.
Dit kun je ook terugzien in mijn Portfolio. Je kunt me echter ook voor
andere vormen van fotografie benaderen, hiervoor kun je het Contactformulier gebruiken.
Ik doe mijn best binnen 24 uur te antwoorden.
Bert Veld

Algemene voorwaarden:

Op alle rechtsbetrekkingen van Bert Veld Fotografie zijn de Algemene Voorwaarden van de Fotografen Federatie van toepassing, welke zijn gedeponeerd bij de rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2005 welke u op verzoek gratis ter beschikking worden gesteld. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bij publicatie verplicht u zich tot bronvermelding en het sturen van een bewijsexemplaar aan de fotograaf. De volledige tekst van de voorwaarden vindt u hier. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.